Kariéra

Šéfkuchár

 • Nadviazanie na a lá carte menu a tvorba nových jedál a sezónnej ponuky
 • Spravovanie ekonomiky kuchyne v spolupráci s manažérom prevádzky
 • Vedenie kuchynskej administratívy
 • Objednávky tovaru a komunikácia s dodávateľmi
 • Kontrola skladových zásob, inventár, inventarizácia tovaru a materiálu
 • Riadenie zverenej kuchyne a zabezpečenie bezproblémového chodu
 • Riadenie tímu zamestnancov pracujúcich v kuchyni
 • Vedenie krátkych porád s personálom
 • Motivácia tímu a vytváranie pozitívnej atmosféry na pracovisku
 • Dodržiavanie hygienicky čistého pracoviska a zásad HACCP
 • Zodpovednosť za kvalitu vydávaných jedál
 • Priama spolupráca s vedením
 • Aktívne pripomienkovanie chodu kuchyne a návrhy na potencionálne zlepšenie

 

zobraziť ponuku na Job4Hotel

Hlavný Zmenový kuchár

 • Príprava jedál a la carte, raňajkové menu, kongresové menu, dezertov
 • Kontrola vizuálnej stránky jedál studenej a teplej kuchyne
 • Zabezpečenie určeného servisu a štandardu pri príprave jedál
 • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku.. HACCP
 • Kontrola skladových zásob, inventár, inventarizácia tovaru a materiálu
 • Zodpovednosť za hospodárne využitie potravín
 • Návrhy na doplnenie jedálneho lístka – kreatívna stránka (bez kalkulácie)
 • Zastupovanie Šéfkuchára v čase neprítomnosti
 • Sledovanie nových trendov v gastronómii a ich aplikácia

 

zobraziť ponuku na Job4Hotel

Čašník/barman

 • poskytovať efektívny, rýchly, bezproblémový a zdvorilý servis
 • presne zaznamenávať, kontrolovať a prijímať všetky objednávky jedál a nápojov
 • zabezpečovať, aby pracovný priestor a prevádzka boli vždy čisté a upratané
 • zabezpečovať vždy hladký chod pridelenej prevádzky
 • udržiavať dôkladnú pracovnú znalosť jedál a nápojov
 • podporovať ďalší predaj tým, že využíva príležitosť na predaj
 • zmysel a dôraz na čistotu

 

zobraziť ponuku na Job4Hotel

Kuchár/-ka na múčne jedlá (slovenská kuchyňa)

 • výroba tradičnej slovenskej kuchyne

 

zobraziť ponuku na Job4Hotel

Rozšírenia: jpg,gif,jpeg